top of page

EXPERTISE

EPC

Eigenaars die hun woning willen verkopen of verhuren hebben een EPC (energieprestatiecerticicaat) nodig. Het EPC is wettelijk verplicht en  dient om de potentiele koper of verhuurder te informeren over de energiezuinigheid van de woning.

Tarieven (excl. btw):

Appartement: € 150

Huis: € 200-250

Gemene delen:

 • € 300 (1-5 wooneenheden)

 • € 400 (6-15 wooneenheden)

 • Prijs op aanvraag (>15 wooneenheden)

ASBEST

Een asbestattest kan worden aangevraagd door zowel particulieren, vastgoedmakelaars,  syndicussen, aannemers, projectontwikkelaars,  bedrijven en werkgevers. Het asbestattest wordt steeds opgemaakt volgens de regels van OVAM.

 • Asbestattest bij verkoop
  Verplicht bij het verkopen van een woning of gebouw dat dateert van voor 2001.

 • Asbestattest bij sloop
  Een verplicht destructieve asbestinventarisatie voor het sloopopvolgingsplan.

 • Vrijwillige asbestinventarisatie
  Laat je woning of gebouw vrijwillig controleren op asbesthoudende materialen.

KEURING

Defecten in een elektrische installatie kunnen brand of elektrocutie veroorzaken. Daarom moet u uw elektrische installatie verplicht laten controleren.

Tijdens de controle wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Elke elektrische installatie moet gekeurd worden  bij elke

 • ingebruikstelling (vóór u de installatie in gebruik neemt)

 • belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

 • verzwaring van de aansluiting

 • verkoop van een woning met een oude installatie.

 

Prijs op aanvraag. Gelieve hiervoor contact met mij op te nemen.

asbest
keuring
bottom of page